Konsilito

Om Konsilito

Konsilito er en foretrukken partner når kvaliteten i helsetjenesten skal økes ved hjelp av teknologi.

Vi har en målsetting om å være den fremste e-helseekspertisen i Norge. Konsilito styrker virksomheters gjennomføringsevne ved digitalisering av helsetjenesten.

Konsilito står på eiernes side og er deres støttespillere og rådgivere ved digitalisering av helsetjenesten. Les mer om vår historie