Konsilito

Ledelse og styring

Vi styrker virksomheters gjennomføringsevne ved digitalisering av helsetjenesten og bistår virksomheter innen produktutvikling og eierstyring. Vi står på eiernes side og er deres støttespillere og rådgivere ved digitalisering av helsetjenesten. Våre konsulenter har erfaring både fra offentlig og privat sektor. Erfaringen inkluderer ledelse av tverrfaglige utviklingsprosjekter i ulike faser, programledelse, produktledelse og porteføljestyring. Vi har også bred erfaring med etablering av driftsorganisasjoner for forvaltning av e-helse/IT-løsninger og erfaring med overgangen fra prosjekt til drift og forvaltning. Konsulentene har god erfaring med produktutvikling, smidig IT-utvikling, produktstyring og strategiske veivalg. Vi har også lang erfaring med prosessledelse og prosjektledelse i offentlig og privat sektor. Stikkord for hva vi jobber med: Prosjekt- og programledelse, konseptutredninger, behovs- og innsiktsanalyser, interesseanalyser, gevinstrealisering, produktledelse, strategisk rådgivning, etablere drifts- og forvaltningsprosesser, beredskapsprosesser, kontinuitetsplaner med mer.