Konsilito

Sikkerhet, personvern og etterlevelse

Sikkerhet, personvern og etterlevelse

Digitalisering av helsesektoren krever forvaltning, styring og kompetanse innenfor sikkerhet, personvern og kravene som følger av helselovgivningen. Aktører i helsesektoren opplever strenge krav til og økt fokus på sikkerhet, personvern og annet regelverk som må hensyntas ved anskaffelse, utvikling og forvaltning av IT-løsninger.  Vi ser at behovet for ressurser og kompetanse til å gjøre nødvendige vurderinger, etablere påkrevet dokumentasjon og ta beslutninger i personvern- og sikkerhetsspørsmål er et dagsaktuelt tema sektoren står overfor.

Konsilito tilbyr dyktige rådgivere med høy kompetanse og bred erfaring innen personvern, informasjonssikkerhet og etterlevelse. Vi rådgir og veileder kunden når de skal utøve sine ansvarsroller, ta i bruk ny teknologi eller modernisere sin IT-portefølje.

Stikkord for hva vi jobber med: risiko- og sårbarhetsanalyser, DPIA, ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern, GAP- og modenhetsanalyser, innebygd personvern, kartlegging av behandlingsaktiviteter, etablering av behandlingsprotokoll, databehandleravtaler og mye mer.