Konsilito

Tjenester

Digitaliseringen av helsesektoren gir uante muligheter, men skaper også nye utfordringer og problemstillinger. Med de riktige menneskene på laget tilbyr vi ettertraktet spisskompetanse innenfor våre tre satsningsområder; Ledelse og eierstyring, Sikkerhet, personvern og etterlevelse, Behov og kravstilling.

Ledelse og styring

Vi styrker virksomheters gjennomføringsevne ved digitalisering av helsetjenesten og bistår virksomheter innen produktutvikling og eierstyring. Vi står på eiernes side og er deres støttespillere og rådgivere ved digitalisering av helsetjenesten.

Våre konsulenter har erfaring både fra offentlig og privat sektor. Erfaringen inkluderer ledelse av tverrfaglige utviklingsprosjekter i ulike faser, programledelse, produktledelse og porteføljestyring. Vi har også bred erfaring med etablering av driftsorganisasjoner for forvaltning av e-helse/IT-løsninger og erfaring med overgangen fra prosjekt til drift og forvaltning.

Konsulentene har god erfaring med produktutvikling, smidig IT-utvikling, produktstyring og strategiske veivalg. 

Vi har også lang erfaring med prosessledelse og prosjektledelse i offentlig og privat sektor. 

Stikkord for hva vi jobber med: Prosjekt- og programledelse, konseptutredninger, behovs- og innsiktsanalyser, interesseanalyser, gevinstrealisering, produktledelse, strategisk rådgivning, etablere drifts- og forvaltningsprosesser, beredskapsprosesser, kontinuitetsplaner med mer.

Sikkerhet, personvern og etterlevelse

Digitalisering av helsesektoren krever forvaltning, styring og kompetanse innenfor sikkerhet, personvern og kravene som følger av helselovgivningen. Aktører i helsesektoren opplever strenge krav til og økt fokus på sikkerhet, personvern og annet regelverk som må hensyntas ved anskaffelse, utvikling og forvaltning av IT-løsninger.  Vi ser at behovet for ressurser og kompetanse til å gjøre nødvendige vurderinger, etablere påkrevet dokumentasjon og ta beslutninger i personvern- og sikkerhetsspørsmål er et dagsaktuelt tema sektoren står overfor.

Konsilito tilbyr dyktige rådgivere med høy kompetanse og bred erfaring innen personvern, informasjonssikkerhet og etterlevelse. Vi rådgir og veileder kunden når de skal utøve sine ansvarsroller, ta i bruk ny teknologi eller modernisere sin IT-portefølje.

Stikkord for hva vi jobber med: risiko- og sårbarhetsanalyser, DPIA, ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern, GAP- og modenhetsanalyser, innebygd personvern, kartlegging av behandlingsaktiviteter, etablering av behandlingsprotokoll, databehandleravtaler og mye mer.

Behov og kravstilling

Vi jobber sammen med kundene våre for å skape digitale løsninger som gir verdi for brukerne deres. Våre konsulenter kan bistå kunden slik at funksjonelle og forretningsmessige behov blir ivaretatt ved utvikling, videreutvikling og forvaltning av løsninger.

Vi kan bistå i utforming og gjennomføring av offentlige anskaffelser, herunder kravstilling, utforming av avtaler, vekting av besvarelser med mer. Vi har dyktige rådgivere med erfaring fra en rekke prosjekter i helse- og omsorgssektoren. De har deltatt i alle faser av et prosjekt fra ide til ferdig levert og godkjent prosjekt. Det har gitt god innsikt og erfaring i hvordan ulike krav skal stilles i anbudsfasen for å kunne følges opp gjennom leveranseprosjektet og til slutt måles på om det er levert.

Stikkord for hva vi jobber med: virksomhetsarkitektur, løsningsarkitektur, informasjonsarkitektur, produkt- og løsningsstrategier og mye mer.